Sidste nyt

 

Opdatering.

Vi vil bestræbe os på, at få opdateret siden så ofte det er muligt, så man altid kan regne med senest nyt her på siden.

 

 

HUSK: Generalforsamling 20. marts 2015

Nærmere følger - men sæt allerede nu kryds i kalenderen

 

Om Foreningen

 

Kunstforeningen blev stiftet i 1977.

Formålet er at fremme interesse og forståelse af kunst.

 

Udstillingerne

 

Der er 4-5 årlige udstillinger - i oktober, november, januar og februar. De afholdes altid i Carl Nielsen Salen på Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse, og varer ca. 1 måned. Én af udstillingerne kan være med amatørkunstnere.

Kunstforeningen køber ved hver udstilling et eller flere værker af den pågældende kunstner (dog ikke af amatørerne).

 

Ferniseringerne

 

Ferniseringerne er åbne for alle, også for ikke medlemmer.

Vi tilstræber, at ferniseringerne starter med musikalske indslag, og foreningen er vært ved et lettere traktement.

Her er mulighed for at hilse på kunstneren og se de udstillede værker. Der trækkes lod blandt medlemmerne om retten til at låne et af de indkøbte kunstværker med hjem indtil førstkommende generalforsamling.

 

 

Sensommerbrev / Invitationer

 

I september måned udkommer sensommerbrevet med sammensætning af den nye bestyrelse, samt omtale af næste sæsons udstillinger og arrangementer. Forud for hvert arrangement får medlemmerne en særlig invitation med introduktion til det aktuelle emne.

 

 

Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen i slutning af marts er et af årets højdepunkter. På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab, og der afholdes valg i henhold til vedtægterne. Derefter følger den mere festlige del med indtagelse af den medbragte mad og drikke. Dernæst afholdes auktion over foreningens kunstværker. Alle tilstedeværende medlemmer er herefter med i lodtrækning om et kunstværk udvalgt af bestyrelsen. De resterende værker udlånes til medlemmerne ved lodtrækning indtil næste generalforsamling.

 


Kontingent

 

Betaling er 300 kr. om året - heraf er de 150 kr. kontingent og de 150 kr. privat opsparing til køb af kunst. Man kan udmærket indbetale mere end de 300 kr., hvis man ønsker en hurtigere opsparing. Medlemmer der sikrer foreningen et nyt medlem, får 100 kr. sat ind på deres opsparing.

Medlemmer, som ønsker at modtage materiale fra kunstforeningen pr. post, pålægges desuden 50 kr. årligt til dækning af  portoudgifter.

 


Køb af kunst

 

Hvis medlemmer ønsker at købe på en fernisering gives 10 % rabat på prisen.

 

 

 

 

Nyheder

 

Aktuel kunstbeholdning

Under fanen "Aktuel kunstbeholdning" ses foreningens indkøbte kunstværker.

 

Ferniseringer

Her skitseres planlagte ferniseringer og udstillinger.

 

 

www.kunstforeningen-carl-nielsen-af-1977.dk © 2015

Glæd jer!

Søndag den 10.februar udstilles tekstilkunst og bronzefigurer.

Snart præsenteres mere om udstillingen under "aktuel udstilling"