www.kunstforeningen-carl-nielsen-af-1977.dk
Aktiviteter generelt


Udstillinger

4-5 årlige udstillinger i salen på Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse.


Ferniseringer

Feniseringer er åbne for alle - også for ikke-medlemmer.

Vil tilstræber, at ferniseringerne indledes med et musikalsk indslag.


Generalforsamling

Generalforsamlingen i slutningen af marts er et af årets højdepunkter. Udover selve generalforsamlingen afholdes auktion over foreningens værker, lodtrækning blandt medlemmerne af et værk udvalgt af bestyrelsen til eje. De resterende værker udlånes til medlemmerne ved lodtrækning indtil næste generalforsamling.


Andre aktiviteter

Mindst en gang årligt arrangeres kunstnerbesøg, udflugter, filmaftener eller foredrag.Databeskyttelses
forordning

Vi har udarbejdet en databeskyttelsesforordning, som er sendt ud til medlemmerne pr. mail 7.11.2019.
Klik her for at læse den.


Opdatering af hjemmesiden


Vi vil bestræbe os på at få opdateret siden, så ofte det er muligt, så man altid kan regne med seneste nyt her på siden.


Har du kommentarer til webmaster er du velkommen til at skrive til Susanne Nørgaard: susannevnorgaard@gmail.com


Fernisering 4. oktober 2020 kl. 15


Tak til alle som mødte op til sæsonens første fernisering.

Jan Bryllings malerier blev beundret og Susanne Kristiansen og Jørgen From gav en lille violinkoncert, og spillede også videre efter koncerten, hvilket gav dejlig underlægningsningsmusik til ferniseringen.


Et heldigt medlem kunne gå hjem med det maleri, som Jan Brylling havde doneret til lodtrækning.


Næste fernisering er 8. november, hvor Sonia Brandes udstiller papirklip og Jette Nevers udstiller tekstilkunst.Generalforsamlingen den 4. oktober 2020 kl. 16.30

- må desværre udsættes!
Vi må desværre endnu engang aflyse generalforsamlingen.
De seneste Corona-restriktioner betyder, at der kan være så få personer i salen, at kun 1/3 af medlemmerne vil kunne deltage i generalforsamlingen.

Så snart det er muligt, melder vi en ny dato ud.


Eventyrlig Kunst - Kunstmesse

på Nordfyn 9. - 11. april 2021

Sensommerbrev sæson 2020-2021

Vi er nu klar til at præsenterer jer for et varieret program for den kommende sæson. Jf. vedhæftede Sensommerbrev, som er sendt til medlemmerne 14.9.2020.


Ved alle arrangementerne vil vi overholde de til enhver tid gældende retningslinjer for Covid-19, og aflyse arrangementer, hvis retningslinjerne ændrer sig, så det ikke er praktisk muligt for os at leve op til dem.


Læs Sensommerbrevet her.
Kunstmessen er udsat fra september 2020 til april 2021 - følg med her:


www.facebook.com/eventyrligkunst.dk og www.eventyrligkunst.dk Katalog over foreningens kunstværker

 

Kataloget kan åbnes ved klik her.

 

Her er et lille udsnit:

Tilbud til kunstforeningens medlemmer


Vi har et antal særtryk af Tina Horn til salg. Læs mere her

Kunstforeningen Carl Nielsen af 1977 © 2020