Aktiviteter generelt


Udstillinger

4-5 årlige udstillinger i salen på Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse.


Ferniseringer

Feniseringer er åbne for alle - også for ikke-medlemmer.

Vil tilstræber, at ferniseringerne indledes med et musikalsk indslag.


Generalforsamling

Generalforsamlingen i slutningen af marts er et af årets højdepunkter. Udover selve generalforsamlingen afholdes auktion over foreningens værker, lodtrækning blandt medlemmerne af et værk udvalgt af bestyrelsen til eje. De resterende værker udlånes til medlemmerne ved lodtrækning indtil næste generalforsamling.


Andre aktiviteter

Mindst en gang årligt arrangeres kunstnerbesøg, udflugter, filmaftener eller foredrag.Opdatering af hjemmesiden


Vi vil bestræbe os på at få opdateret siden, så ofte det er muligt, så man altid kan regne med seneste nyt her på siden.


Har du kommentarer til webmaster er du velkommen til at skrive til Susanne Nørgaard: susannevnorgaard@gmail.comFernisering 4. oktober 2020 kl. 15


Tak til alle som mødte op til sæsonens første fernisering.

Jan Bryllings malerier blev beundret og Susanne Kristiansen og Jørgen From gav en lille violinkoncert, og spillede også videre efter koncerten, hvilket gav dejlig underlægningsningsmusik til ferniseringen.


Et heldigt medlem kunne gå hjem med det maleri, som Jan Brylling havde doneret til lodtrækning.


Næste fernisering er 8. november, hvor Sonia Brandes udstiller papirklip og Jette Nevers udstiller tekstilkunst.


Kunstforeningen Carl Nielsen af 1977 © 2020